Bieżące dokształcanie absolwentów kursów trenerskich

2017.02.14
Komunikat w sprawie:

bieżące dokształcania w systemie kształcenia trenerów
w Zachodniopomorskiej Akademii Badmintona1. Celem bieżącego dokształcania trenerów jest podnoszenie poziomu umiejętności, przez:
1.1. doskonalenie posiadanych umiejętności,
1.2. poznawanie i nauka nowości programowych, gdyż kolejne wersje kursu mogą zawierać nowe lub ulepszone elementy programu.

2. Każdy absolwent kursu trenerskiego odbywanego w Zachodniopomorskiej Akademii Badmintona ma prawo do bieżącego dokształcania się przez bezpłatne uczestnictwo w następnych latach w kursie trenerskim poziomu, który ukończył.

3. Przez bezpłatny udział w kursie trenerskim rozumie się prawo do uczestniczenia w zajęciach praktycznych i teoretycznych opisanych w programie aktualnego kursu.

4. Zwolnienie od kosztów udziału w kursie trenerskim nie dotyczy kosztów zakwaterowania, wyżywienia i innych kosztów związanych z pobytem.

5. Bezpłatny udział w kursie trenerskim wymaga dokonania zgłoszenia w trybie i w terminie opisanym w komunikacie (ogłoszeniu, zaproszeniu, itp) dotyczącym konkretnego kursu.

6. Warunkiem uczestniczenia w kursie, w ramach bieżącego dokształcania się, jest wsparcia kursantów, jeśli poprosi o to organizator kursu, w sposób określony przez wykładowcę.

Reklamy