KONKURSY

SEZON SPORTOWY 2010/2011 [i odpowiednio następne]

KONKURS 1.
NAJLEPSZY SZKOLENIOWIEC [ZESPÓŁ SZKOLENIOWCÓW]klubu – członka ZZBad:
1 –
najlepszy szkoleniowiec [zespół szkoleniowców] dzieci,
2 – najlepszy szkoleniowiec [zespół szkoleniowców] młodzików,
3 – największa niespodzianka sezonu.

Kryteria oceny:
ad 1. wyniki Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży,
ad 2. wyniki międzywojewódzkich mistrzostw młodzików,
ad 3. subiektywna ocena sukcesu sportowego zawodnika [zachodniopomorskiego] przez:
– zespół powołany przez zarząd
lub
– zarząd
z wyłączeniem osób ewentualnie będących podmiotem oceny.
Nagrody:
ad 1. dyplom + nagroda pieniężna,
ad 2. dyplom,
ad 3. dyplom.

W przypadku zespołu szkoleniowców ich klub podaje udział procentowy w uzyskanych punktach.

KONKURS 2.
NAJLEPSZY ORGANIZATOR TURNIEJU BADMINTONA

Regulamin ogólny:
1 – wynik ustala się na podstawie głosowania wszystkich zainteresowanych na 1 z wszystkich zgłoszonych do konkursu imprez [turniej, cykl turniejów].
2 – każdy ma prawo do oddania 1 głosu „ZA”, w terminie do 31 sierpnia roku, w którym kończy się sezon sportowy. System kontroli głosowania będzie ustalany odrębnie.
3 – imprezy do konkursu zgłasza każdy zainteresowany, w terminie do 31 lipca roku, w którym kończy się sezon sportowy
4 – nazwisko organizatora imprezy, zgłoszonej do konkursu ustala się na podstawie komunikatu imprezy. Przez organizatora rozumie się kierownika imprezy oznaczonego w komunikacie imprezy. W przypadku braku komunikatu ZZBad ustala nazwisko przez zapytanie skierowane do klubu.

Regulamin szczegółowy SYSTEMU GŁOSOWANIA:
1/ głosujący wysyła mailem na adres zzbad@tlen.pl: – swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, – nazwę wybranej imprezy,
2/ ZZBad wyśle na adres nadawcy mail kontrolny,
3/ głosujący potwierdza zwrotnym mailem oddanie swojego głosu,
4/ ZZBad zalicza głos w konkursie,
5/ w przypadku spraw spornych ZZBad zastrzega sobie prawo opublikowania oddanych głosów [dane osobowe głosujących z wyjątkiem adresu mail’owego].

SEZON SPORTOWY 2008/2009

KONKURS 2.
NAJLEPSZY ORGANIZATOR TURNIEJU BADMINTONA

Regulamin ogólny:
1 – wynik ustala się na podstawie głosowania wszystkich zainteresowanych na 1 z wszystkich zgłoszonych do konkursu imprez [turniej, cykl turniejów].
2 – każdy ma prawo do oddania 1 głosu „ZA”, w terminie do 31 sierpnia roku, w którym kończy się sezon sportowy. System kontroli głosowania będzie ustalany odrębnie.
3 – imprezy do konkursu zgłasza każdy zainteresowany, w terminie do 31 lipca roku, w którym kończy się sezon sportowy
4 – nazwisko organizatora imprezy, zgłoszonej do konkursu ustala się na podstawie komunikatu imprezy. Przez organizatora rozumie się kierownika imprezy oznaczonego w komunikacie imprezy. W przypadku braku komunikatu ZZBad ustala nazwisko przez zapytanie skierowane do klubu.

Regulamin szczegółowy SYSTEMU GŁOSOWANIA:
1/ głosujący wysyła mailem na adres zzbad@tlen.pl: – swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, – nazwę wybranej imprezy,
2/ ZZBad wyśle na adres nadawcy mail kontrolny,
3/ głosujący potwierdza zwrotnym mailem oddanie swojego głosu,
4/ ZZBad zalicza głos w konkursie,
5/ w przypadku spraw spornych ZZBad zastrzega sobie prawo opublikowania oddanych głosów [dane osobowe głosujących z wyjątkiem adresu mail’owego].

LISTA ZGŁOSZONYCH IMPREZ do konkursu [stan na 27.07.2009]:
1. GRAND PRIX SZCZECINKA w Szczecinku – organizator STANISŁAW MARCIN FLORENCKI
2. JESIENNA BRYZA w Rewalu – organizator BOGUSŁAW TUŁA
3. OTWARTE MISTRZOSTWA SZCZECINKA w Szczecinku –
organizator STANISŁAW MARCIN FLORENCKI
4. MAJÓWKA Z BADMINTONEM w Rewalu –
organizator BOGUSŁAW TUŁA
5. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ „DNI CHOSZCZNA” – organizator WIESŁAW DREWICZ


KONKURS 1.
NAJLEPSZY SZKOLENIOWIEC [ZESPÓŁ SZKOLENIOWCÓW]
klubu – członka ZZBad i równocześnie uczestnika WOM

Regulamin:
1 – wynik ustala się na podstawie klasyfikacji klubów w WOM
2 – w przypadku zespołu szkoleniowców ich klub podaje udział procentowy w uzyskanych punktach.
WYNIK KONKURSU:


NAJLEPSZYM ZESPOŁEM SZKOLENIOWCÓW sezonu sportowego 2008/2009
zostali szkoleniowcy
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „BADMINTON” SZCZECINEK:

STANISŁAW MARCIN FLORENCKI i SEBASTIAN SIÓDMIAK
Reklamy